• skúsenosti
  • garancie
  • vlastný systém
  • odmeňovanie

S nami sú tí správni ľudia
na správnom mieste

Našim klientom ponúkame široké spektrum podporných činností, vďaka čomu sa môžu plne venovať hlavnému predmetu svojho podnikania.

Naše hodnoty

Dôvera je náš najvyšší princíp. Najdôležitejšie atribúty našej práce sú dôvera, zodpovedný prístup a záruka maximálnej ochrany majetku, ktorý nám klienti zverujú do správy.

Vyznávame osobný prístup k zákazníkom

Sme v stálom kontakte s našimi zákazníkmi. Snažíme sa flexibilne reagovať na ich potreby a splniť aj špecifické požiadavky.

Usilujeme sa o neustály rozvoj

Naším cieľom je poskytovať komplexné služby na profesionálnej úrovni. Rozširujeme portfólio služieb, sledujeme nové trendy a dbáme o vysokú odbornosť našich zamestnancov.

Kvalita je základným faktorom úspechu, ktorý vedie k vzájomnej spokojnosti

Našimi klientmi sú silné a stabilné spoločnosti s dlhoročnou pozíciou na slovenskom trhu, a preto kladieme kvalitu našich služieb medzi najdôležitejšie atribúty našej práce.

Flexibilita pre našich zákazníkov

Našim zamestnancom aj obchodným partnerom sme nepretržite k dispozícii a našou snahou je plniť ich požiadavky v čo najkratšom čase.

Ako pracujeme?

1

Naša agentúra ponúka dočasné pridelenie zamestnanca. Ide o rýchle a efektívne riešenie pre klienta, ktorý chce prispôsobiť vlastnú pracovnú silu a jej nákladovú efektivitu realizácii zákaziek na Slovensku a v krajinách EÚ.

2

Na základe špecifikácie od klienta vieme zabezpečiť vyškolených pracovníkov na odborné (najmä v automobilovom priemysle) a brigádnické práce (na prácu na stavbe, dokladanie tovaru, inventúra tovaru, na poľnohospodárske práce, v gastronómii a hotelierstve, do služieb a ďalších profesií v priemyselnej výrobe).

3

Zamestnávame pracovníkov na TPP, čím odbremeňujeme klienta od personálnej agendy, mzdového účtovníctva, odvodu daní a poistenia. Pomáhame mu riešiť personálne požiadavky súvisiace s jeho činnosťou, vtedy, keď nevyhnutne potrebuje pomoc z externého zdroja. Najmä pri nárazových a sezónnych prácach, pri dlhodobých PN, v čase zamestnaneckej a materskej dovolenky.

4

Naša agentúra dočasného zamestnávania operatívne reaguje na potreby všetkých našich klientov. Pri výbere dočasného zamestnanca kladieme dôraz na jeho skúsenosti, serióznosť a dochvíľnosť.

Pracovníci dostupní
už do 24 h

Široká ponuka
a kvalita služieb

Bez starostí
a dodatočných nákladov

Pôsobnosť na celom
území Slovensku

Predstavenie spoločnosti

Základným kameňom v SIA facility service je personálne oddelenie, ktoré hľadá a vyberá vhodných zamestnancov pre nášho klienta.

  • Všetkých zamestnancov má pri jednotlivých zákazníkoch na starosti teamleader, ktorý prideľuje zamestnancov na pracovisko podľa pracovnej pozície, manažuje ich pracovnú náplň, a zároveň je to pre nich osoba, na ktorú sa môžu obrátiť so svojimi otázkami a požiadavkami.
  • Každý teamleader sa zodpovedá svojmu koordinátorovi, ktorý pravidelne navštevuje pracovisko daného zákazníka, dohliada na bezproblémový chod prác a rieši prípadné vzniknuté problémy. Koordinátor je osoba, s ktorou komunikuje teamleader ohľadom požiadaviek našich zamestnancov, a tiež zákazník so svojimi podnetmi a návrhmi na zlepšenie fungovania spolupráce.
  • Ďalšou časťou spoločnosti je ekonomické oddelenie, ktoré spracováva dochádzku, pripravuje mzdy našich zamestnancov, venuje sa fakturácii a sleduje ekonomické ukazovatele a hospodárenie spoločnosti.
  • Nezanedbateľnou súčasťou je obchodné oddelenie, ktoré komunikuje s potenciálnymi zákazníkmi, prezentuje spoločnosť na stretnutiach, kde prebiehajú rokovania ohľadom možnej spolupráce. Ak dôjde k dohode oboch strán, nasleduje podpis zmluvy a začiatok vzájomnej spolupráce.
  • Ďalším oddelením je IT oddelenie spravujúce vlastný informačný systém s databázou uchádzačov, pričom úzko spolupracuje s naším personálnym oddelením či spracováva všetky požiadavky (objednávky personálneho fondu) našich zákazníkov sprostredkovaných od našich koordinátorov.
  • V SIA facility service si zakladáme na neustálom zvyšovaní kvality našich služieb, a preto vzniklo nové nezávislé oddelenie s názvom kontroling, kde naši zamestnanci vykonávajú pravidelné návštevy u našich zákazníkov a zisťujú ich spokojnosť s poskytovanými službami zo strany našich zamestnancov, schopnosť našich koordinátorov reagovať na vzniknuté problémy a ich promptné riešenie. Cieľom je dosiahnuť maximálnu spokojnosť u zákazníka.
Mám záujem o prácu Nezávezná cenová ponuka